Het Laatste nieuws

Financiën

Op deze pagina vind u alle informatie rondom de financiën van de Gemeenschapsveiling Wervershoof.

 

 

FINANCIEEL OVERZICHTVERDELING GELDENVEILINGOPBRENGSTEN |  ADMINISTRATIE

 

 

 
In het financieel overzicht zijn als inkomsten de opbrengst van de veiling van 20 mei 2022 opgenomen en als uitgaven de verdeling van de gelden, gebaseerd op het resultaat van de veiling op 5 maart 2021. 

Alvorens de gelden te verdelen zijn de kosten van de veiling in mindering gebracht op de totale opbrengst.

De kascontrole 2022 is uitgevoerd door Ton Oudejans en Jacob Neefjes.

Klik  hier voor het jaaroverzicht van 2022.

Jaaroverzicht volgens Standaardformulier publicatieplicht ANBI is  hier te bekijken.

 


 
Tijdens onze speciale verdeelvergadering van 30 januari 2024 zijn de gelden verdeeld uit de opbrengst van de veiling van 2023. 
Inmiddels zijn alle verenigingen en instellingen op de hoogte gebracht van hun bijdrage. 
Voor een overzicht van de verdeling, klik hier.
 
 

VEILINGOPBRENGSTEN

 

De veilingopbrengsten (incl. geldelijke bijdragen) bedroegen in de afgelopen jaren:
            
2005                     €   83.023
2006                     €   74.860
2007                     €   77.157
2008                     €   76.460
2009                     €   69.425
2010                     €   75.777
2011                     €   74.126
2012                     €   63.072
2013                     €   63.770
2014                     €   73.958
2015                     €   73.218
2016                     €   76.855
2017                     €   94.149
2018                     €   93.812
2019                     €   85.352
2020                     €   93.114
2021                     €   38.469
2022                     €   87.562
2023                     € 103.140
2024                     € 118.363
 

ADMINISTRATIE

 
De financiële administratie van de Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof wordt verzorgd door:
 
Frank Schoutsen, penningmeester
E-mailadres: penningmeester@gemeenschapsveilingwervershoof.nl.
Tel. 0228 584507
Bankrelatie: Rabobank
Bankrekeningnummer: NL 48 Rabo 03689.04.644