Het Laatste Nieuws:

lokatie: ' t Fortuin


Financieel overzicht

Tijdens de vergadering van 30 januari 2019 zijn de gelden verdeeld onder de stichtingen en verenigingen die daartoe een aanvraag hebben ingediend; deze verdeling is gebaseerd op de opbrengst van de veiling die gehouden is op 2 maart 2018. 

In het financieel overzicht zijn als inkomsten de opbrengst van de veiling van 2 maart 2018 opgenomen en als uitgaven de verdeling van de gelden, gebaseerd op het resultaat van de veiling op 3 maart 2017.

Alvorens de gelden te verdelen zijn de kosten van de veiling in mindering gebracht op de totale opbrengst.

De kascontrole 2018 is uitgevoerd door Jos Reus en Peter van der Lee.

Het financieel overzicht 2018 is op 3 januari 2019 tijdens een algemene vergadering voorgelegd aan de medewerkers van de gemeenschapsveiling en goedgekeurd. 

Klik hier voor het financieel overzicht van 2018.

 

Copyright 2017 Webcentre.nl