Het Laatste nieuws

OVER

De stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof is een stichting die is opgericht in 1956; de stichting is ooit begonnen als kerkebollenveiling. Tijdens deze veiling werden bollen bij opbod verkocht waarvan de opbrengst in zijn geheel ten goede kwam aan de St. Werenfriduskerk in Wervershoof. Door de jaren heen is de stichting uitgegroeid tot een stichting die zich, naast de kerk, voornamelijk richt op de vele verenigingen die ons dorp Wervershoof rijk is.

De bepalingen en regels die aan onze stichting ten grondslag liggen, zijn opgenomen in de statuten die voor het laatst zijn vastgesteld op 9 oktober 1980. De statuten zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 41234644.

 

 

De Stichting gemeenschapsveiling Wervershoof stelt zich ten doel jaarlijks gelden beschikbaar te stellen t.b.v. stichtingen, verenigingen, instellingen en instanties als extra bijdrage in de vele activiteiten die binnen onze locale samenleving plaatsvinden. 

 

 

De gemeenschapsveiling vindt volgens traditie plaats op de eerste vrijdag in de maand maart.