Het Laatste nieuws

ANBI

Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof is m.i.v. 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

Dat betekent dat onder bepaalde voorwaarden giften aan de gemeenschapsveiling in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van de belastingdienst 

 

Fiscaal nummer van Stichting Gemeenschapsveiling Wervershoof: 8160.67.624 

 

Voor beleidsplan zie: hier

Jaaroverzicht volgens Standaardformulier publicatieplicht ANBI is  hier te bekijken.