Het Laatste nieuws

Tegemoetkoming

Aanvragen voor een jaarlijkse bijdrage dienen schriftelijk te worden ingediend vóór 1 januari van elk kalenderjaar.

Elke stichting, vereniging, instelling of instantie overlegt bij een aanvraag tot een bijdrage van de stichting gemeenschapsveiling Wervershoof:

*

een exploitatierekening en balans van het afgelopen jaar.

*

een exploitatiebegroting voor de activiteiten in het betreffende jaar waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd.

*

een overzicht van het aantal leden.

*

een overzicht van eigen acties t.b.v. de vereniging.

*

bestemmingsdoel van de te ontvangen gelden.

*

een door het bestuur aangeleverd format met daarin een samenvatting van bovenstaande gegevens.

 

Indien het vermogen van een stichting, vereniging, instelling of instantie, naar oordeel van het bestuur, meer bedraagt dan redelijkerwijs voor het verrichten van werkzaamheden en/of activiteiten door betreffende instanties mag worden verondersteld, kan het bestuur besluiten de aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen.